ถ้าหน้าที่ของนักบัญชี คือ “การบอกความจริงจากตัวเลข”
แล้วหน้าที่ของนักบริหาร…ผู้นำ…หัวหน้า…???
24รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...