เราเชื่อกันมาตลอดว่า
“เรื่องจริงจะเล่ากี่ครั้งก็ออกมาเหมือนเดิม”
เราเชื่อกันแบบนี้มานาน
แต่จะเชื่อหรือไม่ ถ้ามีคนมาบอกว่า
“เรื่องโกหกจะเล่ากี่ครั้งก็เหมือนเดิม”
เหมือนกัน
ถ้าคนเล่าเรื่องดูน่าเชื่อถือ
เล่าซ้ำๆบ่อยๆ เล่าทุกๆวัน
“เรื่องโกหกจะเล่ากี่ครั้งก็เหมือนเดิม”
ถ้าฟังบ่อยๆ เรื่องโกหกก็กลายเป็นเรื่องจริง ได้เหมือนกัน
28 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...