ดีนะคะ เหมาะสมกับยุคสมัย
อาจเริ่มต้นเป็นลำดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับผู้คนในวงกว้าง เช่น
* sustainability คืออะไร
* sustainability สำคัญยังไง
* ทำไมเราควรให้ความสำคัญกับ sustainability
* ผลกระทบที่ต้องเจอหากเราไม่เริ่ม ไม่ร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้
ฯลฯ
ลองหาสื่อที่เหมาะสมดูนะคะ รอชมค่ะ
  • 2
โฆษณา