ดีครับ มี 2 คำถามสำคัญ
1. เริ่มจากเรื่องอะไร ? และไปต่ออย่างไร ?
2. จะเชื่อมโยงความสำคัญที่จะเกิดกับตัวผู้อ่านอย่างไร ?
ถ้าตอบได้ครบ ก็ทำได้เลยครับ 🙂
  • 1
โฆษณา