กำลังกิจกรรมอยู่พอดีครับ “แลกกันนะ” นำของที่สภาพดีไม่ได้ใช้มาแลกของที่ถูกใจ หมุนเวียนทรัพยากร ลดขยะ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • 2
โฆษณา