26 ธ.ค. 2022 เวลา 01:00 • ความคิดเห็น
ไม่ว่าจะจนหรือรวย ถ้าโง่ก็เครียดพอกันครับ และถ้าฉลาดก็มีความสุขพอกันเช่นกัน ความเครียดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจนหรือรวย แต่เกิดขึ้นเพราะโง่ครับ
โฆษณา