26 ธ.ค. 2022 เวลา 01:57 • ความคิดเห็น
หากเราไปมอง แบบไม่เลือกชนชั้นวรรณะ มองแบบพระ คนนี้ ..วุ่นวาย ลุกลี้ลุกลนทะเยอทะยาน อยู่ไม่เป็นสุข อยากได้ ทรัพย์สินเงินทอง อยากมีบริวารแวดล้อม ข้าทาสบริวาร ทะเยอทะยานไปตามอารมณ์ อยากนั้นอยากนี้ โลกมากๆ อยากมีชื่อเสียงเกียรติยศ ทำตนเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ อาหารการกินก็เต็มโต๊ะ มีอาหารการกินที่ดี ..สะอาดสะอ้าน กินเข้าไป ..เอร็ดอร่อยที่ปลายลิ้น ที่เป็นมายา ล่วงเลยลงลำคอ ..ก็ไปแปรสภาพ เป็นน้ำเลือดน้ำหนอง จะออกแรงทำอะไรหน่อย ก็เหนื่อย ตากแดดหน่อย ก็บ่น..ร้อนจัง ..
ส่วนคนที่ไม่ค่อยมีจะกิน..มีอะไรก็กินๆไป กินอะไรก็ได้ที่พอเข้าไปประทังสังขาร กรรมกรแบกหาม กินอาหาร.ก็มีข้าวน้ำพริกน้ำแกง กินเข้าไปกินมีเรียวมีแรง ทำงานตากแดด ไม่บ่นไม่ท้อถอย..กินไปล่วงเลย ลำคอ ก็ไปไปแปรเปลี่ยน เป็นน้ำเลือดน้ำหนอง ให้กายต้องเอาของบูดของเน่า ขับของเสียออกไปทุกตัวตน
แล้วเวลาหลับ..คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติมากมาย นอนตรงไหน ก็หลับได้ พักผ่อนกาย หลับแล้วก็ไม่รับรู้ มีทรัพย์สินเงินทอง มีอะไรมายึดมาถือ มากมาย หลับเหลวไหล ไม่รู้เรื่องราวอะไร เหมือนกัน..
โฆษณา