เพราะฉะนั้น
คริสต์มาสครั้งแรกในญี่ปุ่น!!! ประวัติการเฉลิมฉลองในแดนอาทิตย์อุทัย
การเฉลิมฉลองครั้งแรง
ในปี 1549 ท่านนักบุญฟรังซิส ซาเวียร์ (St. Francis Xavier) ได้เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ที่เมืองคาโกชิมา แม้ว่าชาวญี่ปุ่... อ่านต่อ
โฆษณา