คริสต์มาสครั้งแรกในญี่ปุ่น!!! ประวัติการเฉลิมฉลองในแดนอาทิตย์อุทัย
การเฉลิมฉลองครั้งแรง
ในปี 1549 ท่านนักบุญฟรังซิส ซาเวียร์ (St. Francis Xavier) ได้เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ที่เมืองคาโกชิมา แม้ว่าชาวญี่ปุ่นสมัยนั้นจะเชื่อมั่นในศาสนาชินโตและศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก แต่ท่านก็สามารถทำให้ชาวญี่ปุ่นบางส่วนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้
แม้จะมีจำนวนไม่มากนัก แต่เหล่าผู้ศรัทธาในพระเจ้าได้รวมตัวกันคืนวันก่อนคริสต์มาสอีฟปี 1552 ที่เมืองยามากุชิและได้ร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน หมอสอนศาสนาชาวโปรตุเกสได้กล่าวว่าแม้เสียงของพวกเราอาจจะไม่ไพเราะนัก แต่เหล่าคริสต์ศาสนิกชนที่มารวมตัวกันต่างชื่นมื่นและมีความสุขยิ่งนัก
การร่วมเฉลิมฉลองดังกล่าวถือว่าเป็นการจัดงานคริสต์มาสครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้รับการบันทึกว่าเป็นการร้องเพลงประสานเสียงเป็นภาษาของชาติตะวันตกเป็นครั้งแรกในแดนอาทิตย์อุทัยอีกด้วย
2
การเฉลิมฉลองต้องห้ามแต่ก็ดำเนินต่อไป
ในเวลาถัดมาต่อมาโชกุนโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ สังเกตุว่าเหล่าผุ้คนได้เปลี่ยนศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ โชกุนจึงประกาศแบนหมอสอยศาสนาจากชาติตะวันตก และตราว่าผู้นับถือศาสนาคริสต์อาจเป็นภัยต่อประเทศ การห้ามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการค้ากับชาติตะวันตกโดยเฉพาะสเปนและโปรตุเกส แรงต้านเลยมีมากพอควร
แต่ในเวลาต่อมาขุนศึกโตกุกาวา อิเอยาสุ ได้กลายเป็นโชกุนได้สั่งห้ามการนับถือศาสนาคริสต์และยกเลิกการประกอบกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทันที มีการทำร้ายหรือสังหารประชาชนชาวคริสต์ ทำให้ชาวคริสต์ต้องหลบหลีกแอบบซ่อนและแอบเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสต์อย่างลับๆ
การกลับมาของซานตาครอส
ท้ายที่สุดญี่ปุ่นถูกบังคับให้เปิดประเทศทำให้วัฒนธรรมจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก การนับถือศาสนาถูกเปิดกว้างอีกครั้งและส่งผลให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เบ่งบานมากขึ้น และคริสต์มาสกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไปโดยปริยายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบันนั่นเอง
โฆษณา