ระยะนี้ ภัยพิบัติกำลังเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย นักการเมืองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่แสวงหาแต่อำนาจเพื่อตน แย่งอำนาจกันไม่รู้จักจบสิ้น ขาดยุทธศาสตร์ที่จะดูแลประเทศไทยรอบด้าน สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่มากมายในขณะนี้... อ่านต่อ
6 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา