รู้จักอด เด็กๆ
...ความคิดเปรียบเสมือนมีดที่เรามีอยู่...
.......เพราะมันสามารถสร้างสิ่งที่ดีก็ได้และสามารถทำลายล้างก็ได้แค่เราคิด.....
..เราควรจะใช้สตินำทางความคิดเพราะความคิดนำพาซึ่งการกระทำถ้าเราคิดดีคิดบวกเราก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นบวกจงตามความคิดตัวเองให้ทันและใช้สติหยุดความคิดใช้ปัญญาตรึกตรองก่อนจะลงมือทำเสมอ....
อิสระของชีวิต..เพราะเราใช้ชีวิตอิสระ.😎
โฆษณา