เรื่องสั้น ... ข อ ง ข วั ญ ชิ้ น สุ ด ท้ า ย
บทส่งท้าย :
..
เรื่องสั้น " ข อ ง ข วั ญ ชิ้ น สุ ด ท้ า ย " แต่งจากจินตนาการของผู้เขียน ข้อมูลที่นำมาเรียงร้อยเป็นเรื่องนั้น อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหมด
และมิได้มีเจตนาส่งเสริมการตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
เรื่องราวที่นำเสนอสะท้อนแง่ลบ แม้จะสอดแทรกความรักความอบอุ่นและความปรารถนาดีที่ผู้คนในสังคมควรมีให้กัน
แต่อย่าลืมว่า ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่สามารถยอมรับสภาพ และปล่อยวางได้
ชีวิตบางครั้งเปรียบได้กับเกมกีฬา
มีทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้
มีทั้งผู้ชนะและผู้ที่ปราชัย
ผู้เขียนเพียงต้องการสะท้อนความรู้สึกของผู้ป่วยบางรายที่ไม่อาจก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิต และสุดท้ายต้องยอมรับกับความปราชัย
..
การการุณยฆาต
มีการยอมรับและเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายในบางประเทศ แต่ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด
ในอีกหลายประเทศยังเป็นที่ถกเถียงถึงความถูกต้องเหมาะสมทั้งในแง่ของกฎหมายและศีลธรรม
การุณยฆาตทั้งเชิงรับและเชิงรุกควรเป็นการตัดสินใจของผู้ป่วย (หรือผู้ที่ต้องการจบชีวิต) ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสมาชิกในครอบครัวเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจนั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฏหมายที่อาจตามมาในภายหลัง
การุญยฆาตเชิงรับ เป็นการไม่ดำเนินการรักษาใด ๆ ที่จะยื้อให้มีชีวิตอยู่ต่อ เพียงให้การดูแลอย่างประคบประคอง โดยอาจมีตัวช่วยให้จากไปอย่างสงบและสุขสบายที่สุด แต่ละกรณีใช้เวลาเร็วหรือช้าต่างกัน
การุญยฆาตเชิงรุก เป็นการดำเนินการเพื่อให้การจบชีวิตเกิดขึ้นก่อนเวลา โดยผู้ที่ต้องการจากไปเป็นผู้กำหนดเวลาเอง
📌 สิ่งที่อยากฝากไว้
🔸️ เหตุไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไม่มีใครรู้อนาคต อยากทำอะไร (ที่ไม่ผิดต่อผู้อื่น) หรืออยากบอกอะไรใคร อย่ารีรอ
1
🔸️ อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทุกวินาทีบนท้องถนนต้องไม่ประมาท ใกล้ปีใหม่แล้ว ช่วงนี้มีแต่คนเฉลิมฉลอง อยากให้เปลี่ยนจาก เมาไม่ขับ เป็น ดื่มไม่ขับนะคะ (ก็คนเมาจะบอกว่า "ม่ า ย เ ม า"  นี่นา)
🔸️ คนเราทุกคนล้วนมีปัญหาของตัวเอง ปัญหาก็เหมือนเงื่อนที่อยู่บนเส้นเชือก ผูกได้ก็ต้องแก้ได้ ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ พิจารณา ทุกปัญหามีทางแก้
1
🔸️ ชีวิตนั้นเลือกเกิดไม่ได้ แต่เรายังมีสิทธิ์เลือกวิธีการดำเนินชีวิตได้
🔸️ รักใครก็รักได้ ที่สำคัญต้องรักตัวเอง
ขอมอบเรื่องสั้น
🤍 ข อ ง ข วั ญ ชิ้ น สุ ด ท้ า ย 🤍
เป็นของขวัญจากผู้เขียนให้กับเพื่อน ๆ ที่แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะ
1
จนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ
คนไทยตัวเล็กเล็ก
30 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา