29 ธ.ค. 2022 เวลา 14:28 • ความคิดเห็น
วันเวลาผ่านไป
เราได้เรียนรู้ว่า โลกมักจะให้อะไรมาเป็นคู่
เพราะมีความมืด จึงมีความสว่าง
เพราะมีใหม่ ก็เป็นคู่กับความเก่า
เมื่อเรายอมรับชีวิตได้ทั้งสองด้าน
ไม่ฝืน ที่จะดิ้นรนหาแต่ความสุข
เมื่อนั้น จิตใจจึงจะเป็นอิสระ
วันเวลาผ่านไป เราทำอะไรกันอยู่
โฆษณา