4 ม.ค. 2023 เวลา 01:10 • ไลฟ์สไตล์
ไม่จำเป็นต้องรับศีลจากพระก็ได้
ถ้าเข้าใจความหมายว่าศีลคืออะไร
ศีลคือความเป็นปกติ ไม่ประพฤติผิด
ไม่เบียดเบียนทำร้ายตนเองและผู้อื่น
เพียงเราตั้งใจว่าจะรักษาความปกติดีงามไว้
มีเจตนาสุจริต วาจาสุจริต กายสุจริต เราก็มีศีลแล้ว
ศีลไม่ได้อยู่ที่วัดหรืออยู่กับพระ ศีลอยู่ที่เราประพฤติ
หมั่นรักษาศีลให้ดีจะได้ปลอดภัย
ไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาล ขึ้นศาล หรือติดคุก
โอวาทธรรม : พระอาจารย์คม อภิวโร
โฆษณา