4 ม.ค. 2023 เวลา 12:01 • สิ่งแวดล้อม
นานมาแล้วมันสะอาดค่ะ ถ้าตั้งใจปรับสภาพมลพิษทางอากาศจริง ๆ อีกประมาณร้อยปีข้างหน้ามันถึงจะกลับมาสะอาดอีกครั้งค่ะ
โฆษณา