ความคิดเห็นบนคำถาม

น้ำฝนสะอาดจริงหรือไม่ ?
4 ม.ค. 2023 เวลา 08:01 • สิ่งแวดล้อม • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • 4. เมื่อทำตามข้อแนะนำข้างต้นแล้ว ก็สามารถลองน้ำเอาใว้ใช้งานได้ แล้วข้อระวังคือให้นึกเอาใว้ว่าน้ำฝนที่นำไปตรวจสอบค่าความสะอาดน้ำเราได้เก็บตัวอย่างของน้ำฝนคนละวันกับที่เราได้รองเอาใว้ใช้ และของให้เรามั้นใจว่ามันสะอาดเพราะตกมาจากพื้นที่เดียวกันกับน้ำฝนที่เก็บตัวอย่างไปตัวสอบ ถ้าผลตร...
 • น้ำฝนสะอาดหรือไม่สะอาด สามารถบกบอกและมีการทดสอบให้ได้ผลลัพธ์ก่อนไปใช้งานง่ายๆดังนี้
  1 . ขณะฝนตกให้รองน้ำฝนในที่โล่งแจังใส่ภาชนะและเก็บใว้ให้มิดชิด
  2 .นำน้ำฝนไปส่งแล็ปที่มีความน่าเชื่อถือได้ให้ตรวจสอบความสะอาดของน้ำฝน...
 • จริงครับ หากไม่ได้ผ่านสิ่งสกปรกในอากาศครับ
 • นานมาแล้วมันสะอาดค่ะ ถ้าตั้งใจปรับสภาพมลพิษทางอากาศจริง ๆ อีกประมาณร้อยปีข้างหน้ามันถึงจะกลับมาสะอาดอีกครั้งค่ะ
 • นั่นมันเมื่อ 30 ปีที่แล้ว หรือน้ำฝนในป่าในดอย ไม่ใช่น้ำฝนในเมือง
  กรุงเทพน้ำฝนสกปรกมาก มีตะกอนหนัก ฝุ่นเยอะแยะ