5 ม.ค. 2023 เวลา 02:36 • สิ่งแวดล้อม
น้ำฝนสะอาดหรือไม่สะอาด สามารถบกบอกและมีการทดสอบให้ได้ผลลัพธ์ก่อนไปใช้งานง่ายๆดังนี้
1 . ขณะฝนตกให้รองน้ำฝนในที่โล่งแจังใส่ภาชนะและเก็บใว้ให้มิดชิด
2 .นำน้ำฝนไปส่งแล็ปที่มีความน่าเชื่อถือได้ให้ตรวจสอบความสะอาดของน้ำฝน โดยทางที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด คือการส่งให้ตรวจสอบ2ที่ และนำค่ามาเปรียบเทียบกันว่ามีค่าของความสะอาดตรงกันหรือไม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด
3. โปรดระบุการตรวจวัดอย่างละเอีอดโดยการบอกพื้นที่ ที่เก็บตัวอย่างน้ำฝนมาใช้สำหรับทำการตรวจสอบ
โฆษณา