5 ม.ค. 2023 เวลา 02:41 • สิ่งแวดล้อม
4. เมื่อทำตามข้อแนะนำข้างต้นแล้ว ก็สามารถลองน้ำเอาใว้ใช้งานได้ แล้วข้อระวังคือให้นึกเอาใว้ว่าน้ำฝนที่นำไปตรวจสอบค่าความสะอาดน้ำเราได้เก็บตัวอย่างของน้ำฝนคนละวันกับที่เราได้รองเอาใว้ใช้ และของให้เรามั้นใจว่ามันสะอาดเพราะตกมาจากพื้นที่เดียวกันกับน้ำฝนที่เก็บตัวอย่างไปตัวสอบ ถ้าผลตรวจสอบแรกผ่าน ฝนที่ตกรอบต่อไปยังไงก็สะออกเพราะไม่ๆด้สัมผัสสิ่งใดนอกจากอากาศ รับรองสะอาดดด
โฆษณา