ไป OKasa รอบนี้ มีโอกาสได้สำรวจท่าเรือน้ำลึก รอบ Osaka bay เห็นว่าน่าสนใจมาก
- ท่าเรือน้ำลึก ยาวต่อเนื่องบริเวณรอบอ่าว และลึกเข้าไปในแม่น้ำต่างๆ (ดูในภาพท้ายๆ)
- มีทั้ง Public Jettty & Private Jetty
- รองรับได้ทั้ง Container Vessel และ Bulk Vessel ทั้งที่เป็น ของเหลว และ grain
- มี Container Yard พื้นที่ขนาดใหญ่ กระจายอยู่หลายจุด
- มี Cold Storage กระจายอยู่รอบอ่าว
- Draft (ความลึก) หน้าท่า น่าจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 12 เมตร สังเกตุจากขนาดเรือ
- มีโรงงานอุตสาหรรมขนาดใหญ่ ตั้งเรียงราย ติดกับท่าเรือ
โครงสร้างท่าเรือน้ำลึก ระดับนี้ ทำให้ Osaka Port เป็นหนึ่งในเมืองท่า ระดับโลก สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้มหาศาล
และที่สำคัญ จะช่วยลดต้นทุนด้าน Logistics ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะ;
- ไม่มีปัญหาเรื่อง Port Congestion,
- ไม่ต้องเสียค่า Demurrage Charge, Storage Fee จำนวนมหาศาล
- สินค้าสามารถส่งได้ตรงเวลา
- โรงงานปิโตรเคมี ลดค่าขนส่งทางท่อ ได้มาก เพราะ ตั้งอยู่ติดกับ ท่าเรือ
Port of Osaka
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ EEC จะช่วยพัฒนา ท่าเรือน้ำลึก รอบอ่าวไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการอุตสาหกรรม และ โลจิสติกส์ ให้แข่งขันได้ในระดับโลก

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
6ถูกใจ
10เพชร
2.6Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...