Executive Café

executivecafe
  • ธุรกิจ
  • 16
  • 54
    โพสต์
  • 2.1K
    ผู้ติดตาม
  • Executive Cafe’ เป็นเพจ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ ในด้านการบริหารอุตสาหกรรม ในรูปแบบของ บทความ, และ สื่อวีดีทัศน์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้เหล่านี้ ไปต่อยอด ช่วยกันพัฒนาวงการอุตสาหกรรม
  • สร้างเพจเมื่อ 13 ธ.ค. 2021