6 ม.ค. 2023 เวลา 15:21 • ไลฟ์สไตล์
ส่วนตัวชอบอ่านมากกว่าเพราะได้ทั้งดูการใช้สำนวนภาษา มองเห็นตัวหนังสือช่วยให้จดจำได้มากกว่า เข้าใจในสาระสำคัญ
ส่วนการฟังใช้เวลาทำงานอื่นแล้วฟังไปด้วย จะได้รับความเข้าใจระดับหนึ่งไม่ครบสมบรูณ์
แต่ถ้าตั้งฟังอย่างเดียว ก็จะได้ครบเหมือนอ่านแต่เป็นไปได้ยากเพราะฟังปุบเราก็จะทำอย่างไปด้วย
่จะอ่านหรือฟังเราก็ได้ความรู้แล้วค่ะสู้ ๆ
โฆษณา