ทำทั้ง 2 อย่างได้เลยค่ะ เราสามารถสวมหมวกได้หลายใบค่ะ ไม่จำเป็นสวมหมวกแค่ใบเดียว
โฆษณา