วาทะที่ 3 ของ 20 วาทะแห่งปัญญา
เจ้าของวาทะนี้ ก็คือ John P. Kotter เขาคือ ศาสตราจารย์ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการ จาก Harvard Business School เป็นเจ้าของหนังสือด้านการบริหารจัดการ ที่ขายดีไปทั่วโลกมากกว่า 20 เล่ม หนังสือเหล่านั้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ที่สามารถนำไปใช้ และศึกษาต่อยอดได้อีกมากมาย
แต่ที่ผมชอบ และสนใจมากที่สุดก็คือ ประโยคง่ายๆแค่นี้ล่ะ
และผมขอเอาเรื่องจริงมาให้อ่านกัน เพื่อพิสูจน์ว่า เราอาจไม่ต้องอ่านหนังสือทั้งหมดของเขาเพื่อจะประสบความสำเร็จก็ได้ แค่คุณเอา ความหมายในประโยคนี้ไปใช้ให้ได้จริงๆก็พอแล้ว !
Real Case study : ในปี 2010 Japan Airlines ได้ประสบปัญหาธุรกิจขั้นร้ายแรง จากการบริหารงานที่ผิดพลาด ที่สะสมมาจากอดีต จนถึงขั้นล้มละลาย และต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในปี 2010 คุณเชื่อไหม Japan Airlines สามารถกลับมามีผลกำไรได้อีกใน 2 ปีถัดไป !
กระบวนการพลิกฟื้น Japan Airlines ให้กลับคืนมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบหมายให้ Enterprise Turnaround Initiative Corporation หรือ ETIC เข้ามากำกับดูแล โดย ETIC ได้มีการดำเนินการใน 3 เรื่องใหญ่ๆ
1. Layoff : เอาพนักงานออก 15,700 คน จาก 47,000 คน (ลดลงไป 30%)
2. Account Payable : เจรจากับเจ้าหนี้การค้าเพื่อชะลอการชำระออกไป
3. New Leader : ได้เชิญ คาซูโอะ อินาโมริ (Kazuo Inamori) เจ้าของ /ผู้ก่อตั้ง บริษัทเคียวเซร่า (Kyocera) เข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ข้อ 1 กับ 2 คงช่วยได้ไม่มาก แต่ข้อ 3 นี้ล่ะ คือสิ่งที่ทำให้ Japan Airlines พลิกฟื้นขึ้นมาได้ และสิ่งที่ คาซูโอะ อินาโมริ (Kazuo Inamori) ได้ทำก็คือ การบริหารโดยการเปลี่ยนแปลงในทุกจุดเท่าที่ทำได้ แม้กระทั่งความคิดของพนักงาน !
เมื่อก้าวเข้ามาในองค์กรนี้ Inamori ได้บอกกับผู้บริหารว่า “ถ้าผู้บริหารของเรา ยังมี Mindset เช่นนี้ เชื่อว่าพวกเขาจะไม่สามารถบริหารได้แม้แต่ร้านขายของชำ”
และตัวของ Inamori เริ่มต้นทำ ก็คือ การปฏิเสธที่จะรับเงินเดือน เพื่อเป็นการซื้อใจพนักงาน ซึ่งก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดี และมี 3 ข้อที่เขาทำให้กับ Japan Airline ก็คือ
A . Management Duty : ระบุไว้ว่า หน้าที่ของผู้บริหาร คือ การทำให้พนักงานในองค์กรมีความสุข”
B. Business Strategy : ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น ลดการใช้ประเภทของเครื่องบินให้เหลือน้อยลง /ลดเส้นทางการบินที่ขาดทุน / ลดความร่วมมือในการแชร์ผู้โดยสารกับสายการบินอื่นๆ / อื่นๆ
C. Amoeba Management : การบริหารแบบอะมีบา ซึ่งได้สร้างรูปแบบ และเครื่องมือในการบริหารงาน ให้กับองค์กร
>Accounting system : สร้างระบบบัญชีที่สะท้อนกลไกตลาดภายในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร (market-oriented divisional accounting system)
>Leadership to Management : พัฒนาให้เกิดผู้นำองค์กรที่ตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการ
>Management by all : ทำให้เกิด “การบริหารจัดการโดยทุกคน”
ผลลัพธ์ของการทำงานของ Inamori : แม้ในปี 2011 แม้จะเป็นปีที่ญี่ปุ่นต้องชอกช้ำจากวิกฤติสึนามิ และโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในฟุกุชิม่า แต่ Japan Airlines กลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง โดยในหกเดือนแรกของการดำเนินงาน Japan Airlines กลับมามีกำไรสุทธิ 97,000 ล้านเยน ก่อนจะทำกำไรได้ถึง 191,574 ล้านเยนในปี 2012 !
นี้ล่ะครับหน้าที่ของผู้นำ ถ้าผู้นำเข้ามาแล้ว ไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไร เขาก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาอยู่ในตำแหน่งนั้น ใช่มั้ยครับ !
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สนใจในรายละเอียด อ่านเต็มได้ที่
อ่านมาจนจบแล้ว คุณคงมีคำถามในใจกับ ผู้นำที่จะมาทำการเปลี่ยนแปลงให้กับคนไทย กับคน 2 คนนี้
คนที่ 1 : นายกรัฐมนตรีของเรา ท่านทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปได้มากน้อยแค่ไหน !
เท่าที่เห็นคือ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และการประคองสถานการณ์ในภาวะวิกฤตในช่วงโควิทได้ดี แน่นอนทั้ง 2 อย่างจะส่งผลใน 1-2 ปีข้างหน้านี้ แต่เรื่องที่ผมตำนิก็คือ การปฏิรูประบบราชการ ไม่มีให้เห็นว่าดีขึ้น โดยเฉพาะกับ สนง.ตำรวจแห่งชาติ ที่ดูแล้วเน่าสุดๆ
คนที่ 2 : ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ท่านบอกจะทำ 200 กว่าข้อให้กับ กทม. ไปถึงไหนแล้วล่ะ !
ท่านทำให้คน กทม. 1.3 ล้านคนเชื่อว่า ท่านจะมาเปลี่ยนแปลง เพราะได้ศึกษางานมา 2 ปีแล้ว !
เห็นมีแต่ไม่ทำโน้น ยกเลิกนี่ ไปก็หลายข้อแล้ว ครบ 4 ปีของเดิมที่ดีอยู่แล้ว คงไม่เหลือให้เห็น แล้วของใหม่ล่ะ มีให้เห็นบ้างหรือยัง !
Cr. Anant.V
เคล็ดลับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานจัดซื้อ ..........มาเรียนรู้กับเราได้ที่นี้
แผนการอบรมเพื่อ “งานจัดซื้อ” สำหรับปี 2566 / 2023
ในปีนี้ Tangram Strategic Consultant เราจะมี class แบบ Online / Onsite
>สำหรับ Online 12 Classrooms สามารถดูรายละเอียดได้ที่
>สำหรับ Onsite 5 classrooms สามารถดูรายละเอียดได้ที่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา