เลือกไม่ได้จริงๆ ค่ะ คงจะต้องทำควบคู่ไป ไม่เช่นนั้น จุดอ่อนที่ไม่ปรับเลย จะมาโค่นจุดแข็ง
เชื่อเราๆ จากชีวิตการทำงานมาหลายทศวรรษ ☺️
  • 1
โฆษณา