8 ม.ค. 2023 เวลา 07:07 • ความคิดเห็น

ฉันไม่เข้าใจเธอ เธอไม่เข้าใจฉัน เราไม่เข้าใจกัน

This is very fare
#BuenosDías2023
รูปจาก Google
โฆษณา