ผมให้ความสำคัญกับการเริ่มต้น ไม่จะเป็นการพัฒนา หรือแก้้ไข
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา