ปัจจุบัน คือ พื้นที่ที่พิเศษ เพราะปัจจุบัน คือ ช่วงเวลาเดียวของชีวิต ที่เราจะลงมือทำอะไรก็ได้ อดีตคือประสบการณ์ที่ผ่านมา อนาคตคือเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึง เรามาใช้เวลาแต่ละวันของเราอยู่กับปัจจุบัน เพราะปัจจุบัน คือ ช่วงเวลาที่เป็นจริงมากที่สุด
26 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...