“คุณค่าของคน” วัดกันที่ไหนในมุมมองคุณ ?
คุณค่าของคนเราก็ เราก็ไม่รู้จะไปมองมุมไหนดี เราก็ได้นึกถึง เรื่องราวต้นไม้ป่ามีกิ่งไม้ใบไม้ ผลิดอกออกผล นกกาไปกิน สัตว์ไปกิน ก็นำพาเมล็ดไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้ ไปเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ มีเชื่อสายไปตามสายพันธืต้นแม่เดิม ที่ผลิดอกออกผลมา คราวนี้ เราจะไปดูต้นไม้ในป่าทั้งป่าก็คงไม่ไหว เราก็ค่อยๆมาดูต้นมะม่วงข้างบ้าน มีกิ่งก้านสาขา มีใบอ่อนใบแก่ ใบที่อยู่ด้านตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือทิศใต้ ใบที้อยู่ข้างใน ไม่ถูกแดด ใบด้านไหนมีฝุ่น สกปรกเลอะเทอะ
เมื่อเราอยากรู้จักใบไม้ ทั้งป่า มันคงเป็นไปไม่ได้ เราก็หยิบใบไม้มาใบเดียว หยิบมาพินิจพิเคราะห์ ใคร่ครวญพินิจพิจารณา ใบไม้ใบเดียว ในมือเรา เพื่อจะได้เทียบเคียงรู้จักใบไม้ทั้งป่า มีคุณค่า มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ เป็นพิษ ไม่มีพิษอย่างไร ใบไม้ใบเดียวที่เราหยิบขึ้นมาพิจารณา นั่นก็คือ ชีวิตที่เราได้อาศัยกายมนุษย์ นั่นมันเหมือนใบไม้ในมือเรา ที่เราจะนำมาพิจารณา ว่า ตัวเรานั้นเหมือนใบไม้ สมมุติว่าเป็นต้นมะม่วง เราเป็นใบมะม่วง มันเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของต้นมะม่วง ใบงาม ใบสวย ถูกแมลงอะไรกัดกินมั้ย
ใบที่อยู่ยอดๆ เปรียบเหมือนคนที่ร่ำรวย ยศฐานบรรดาศักดิ์ ที่อยู่ต่ำลงมากลางๆ ชนชั้นกลาง ต่ำลงมากก็คนยากคนจน
เราก็ดูใบไม้นั้นสวยไม่สวย ค่อยพิจารณา ถึงเวลาใบไม้ก็แก่ หลุดล่วงลงดิน ใบใหม่ก็งอกออกมาแทน ใบใหม่ออกมา เดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยวก็ล่วงลงดินไป เอ๊ะ...ใบไม้ที่มันแตกออกมา มันแตกใบมาทำอะไรของมัน มันอยู่ส่วนไหนของต้นไม้ อยู่ด้านตะวันออก มันจะเห็นพระอาทิตย์ ด้านตะวันตกมั้ย ใบข้างบนได้รับอากาศดีๆ สดชื่น ใบที่อยู้ข้างล่าง ใบนั้นบังใบนี้บังก็ไม่ถูกแสงตะวันเหมือนกัน เหมือนชีวิตที่ต้องแก่งแย่งหาทรัพย์สินเงินทอง หาแสงตะวันเหมือนกัน แล้วใบไม้ก็ล่วงลงไป
ใบไม้บางใบ ผลิยอดออกมาไม่ทันไร ก็ถูกแมลงกัดกินเสียแล้ว บางใบก็ไม่สวย งิกๆงอๆ นั้นก็เหมือนชีวิตของเราที่ต้องมีวิบากกรรม กรรมตัดรอน มีเรื่องที่ต้องทำให้วิตกกังวล วิตกกับเรื่องของกาย นั่นก็เป็นเรื่องที่เราบอกไม่ถูกว่า คุณค่าของคนของชีวิต มีค่าอะไร ตรงไหน เพราะ ที่สุด มันก็เหมือนใบไม้ ล่วงหล่นลงศู่พื้นดิน มีอยู่แค่นี้เอง
1
เมื่อเรารู้จักใบไม้ใบเดียวในมือได้ชัดเจน เราก็เห็นได้ชัดเจน ใบไม้ใบอื่นๆ ที่หนาแน่นอยู่ในป่า ก็มีสภาพเดียวกํบใบไม้ใบเดียวในมือเรา เราก็เห็นอกเห็นใจใบไม้ ที่เกิดขึ้นในป่า ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านลมฟ้าลมผน รอวันหลุดล่วงลงดินเหมือนกับเรา
  • 2
โฆษณา