เพราะความทุกข์นั้น มันทำให้ฉันได้รับความสุขที่ฉันต้องการ แม้มันจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม จนเกิดเป็นการเสพติด
  • 1
โฆษณา