ถ้าคุณคิดเช่นนั้น
มันจึงเป็นเช่นนั้น
แค่คุณคิดว่า
“คุณไม่ดีพอ”
คุณจะไม่มีวันได้
“สิ่งที่คุณต้องการ”
สิ่งที่คุณ
“คิดเกี่ยวกับตัวเองสำคัญที่สุด”
มันกำหนดทั้งชีวิตคุณเลยว่า
“คุณจะมี” หรือ “ไม่มีอะไร”
และ “ไม่ใช่คุณดีพอ” หรือ “ไม่ดีพอ”
แต่เพราะ
“คุณคิดเช่นนั้นมันจึงเป็นเช่นนั้น”
20 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...