16 ม.ค. 2023 เวลา 00:31 • ข่าวรอบโลก

5G ไม่พอ! จีนประกาศ "ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 6G" อย่างเต็มที่ ในปี 2566

อ้ายจงได้เคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วว่า "จีนกำลังซุ่มพัฒนา 6G ตั้งแต่จีนยังไม่ได้ใช้ 5G เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายด้วยซ้ำ"
3
ในฐานะที่เคยทำวิจัยในแล็บวิจัยทางด้าน Telecommunication ช่วงปี 2557-2561 ที่จีน
ซึ่งในขณะนั้นหัวข้อวิจัย 5G เป็นหัวข้อหลักที่ทางนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอกทำวิจัยกัน แต่ก็มีการพูดถึงและเริ่มวิจัย 6G กันแล้วด้วย
โดยเมื่อปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ณ ขณะนั้น ได้ออกมาเผยกับทาง CCTV สื่อหลักของจีน ว่าจีนกำลังวิจัย 6G อย่างจริงจัง
และหลังจากนั้น ช่วงปลายปี 2562 หรือราว 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ประกาศว่า "จีนเข้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 6G อย่างเป็นทางการ"
พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านวิจัยและกำหนดนโยบาย 6G โดยเฉพาะทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยสาเหตุที่จีนพยายามพัฒนา 6G ก็เพื่อ "ใช้ในการสื่อสารความเร็วสูงและรองรับการสื่อสารปริมาณมาก รวมถึงการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการความแม่นยำสูง อย่างพวกยานนนต์ไร้คนขับ ระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ 5G ก็อาจไม่เพียงพอ"
ล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ประกาศ "จีนจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย 6G ของจีนอย่างเต็มที่ในปีนี้ (2566)"
สิ่งหนึ่งที่มีการรายงานออกมาในการประกาศเป้าหมายดังกล่าว
คือการเผยผลการดำเนินการพัฒนา 5G จีนสร้างสถานีฐาน 5G มากกว่า 2.3 ล้านสถานี
ต้องยอมรับว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จีนลุยทางด้าน 5G มาก ก็ทำคู่ไปกับวิจัย 6G ด้วย
เพราะ 5G ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายแล้ว เป็นเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันที่ใช้จริงเชิงพาณิชย์แล้ว
ดังนั้นจีนจึงเดินหน้าพัฒนา 5G เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สร้างองค์ความรู้ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastucture) เพื่อกรุยทางสู่การใช้ 6G จริง ในอนาคต
ว่ากันตามตรง ทั้ง 5G และ 6G ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของจีน
คือเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาแท้จริงไม่ฉาบฉวย โดยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามที่จีนระบุไว้ในรายงานการประชุมของการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 20 เมื่อตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เท่าที่ค้นหางานวิจัยทางด้าน 6G ที่มีการตีพิมพ์ พบว่า จำนวนการตีพิมพ์มาจากจีนค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ
#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #เทคโนโลยี #5G #6G
โฆษณา