มาวันนี้วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เลยพาแกมาตรวจที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
หมอบอกว่าต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจกลัวว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกและเร็วที่สุดคือต้องส่งแลปเอกชน
ซึ่งเราต้องเสียตังค์เอง เราก็ต้องทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...