เมื่อเริ่มปีใหม่แน่นอนอยู่แล้วต้องมีเรื่องของการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นปกติ หากเราลืมการต่ออายุของเอกสาร
เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังจะส่งผลต่อการคุ้มครองของท่านอีกด้วย
เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่
- บัตรประชาชนตัวจริง
- ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
- ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
ขั้นตอนการทดสอบการต่อใบขับขี่ ปี 2566
1. การต่อใบขับขี่สามารถดำเนินการได้ทั้งวอล์กอิน หรือจะจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue ก็ได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ แอนดรอยด์
1
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็น สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง ทดสอบปฎิกิริยาเท้า
2
3. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
4. ใบขับขี่ชั่วคราวต้องไม่หมดอายุเกินกว่า 1 ปี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...