17 ม.ค. 2023 เวลา 22:46
หลงเรื่อยเปื่อย
“ไม่ว่าทำอะไรครั้งแรก มันยากทั้งนั้นล่ะ
พอฝึกมากเข้าๆ อีกหน่อยมันก็ง่าย ”
2
“ … สิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนา ไม่ใช่ความสุข
แต่ปรารถนาความพ้นทุกข์... อ่านต่อ
โฆษณา