19 ม.ค. 2023 เวลา 01:00 • ข่าวรอบโลก

พบสารเคมีชั่วนิรันดร์ในปลาที่จับจากธรรมชาติ ค่า PFAS สูงกว่าในตลาด 278 เท่า

สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ดูเหมือนจะมีอยู่ในทุกๆ ที่
7
เมื่อปีที่แล้ว มีรายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า ‘สารเคมีชั่วนิรันดร์’ หรือ PFAS (พีฟาส) ที่ยากต่อการย่อยสลายได้ปะปนอยู่ในน้ำฝนทั่วทั้งโลก
5
ไม่ว่าจะฝนในเมือง หรือฝนในป่า ต่างก็มีสารเคมีชั่วนิรันดร์
1
และนั่นก็ความหมายว่า แหล่งน้ำในธรรมชาติ ย่อมต้องมีสารเคมีชั่วนิรันดร์ปะปนด้วยเช่นกัน
1
มากไปกว่านั้น ยังรวมถึงการสะสมของสารเคมีในอาหารที่เรากิน
งานวิจัยชิ้นใหม่ ยืนยันถึงการมีอยู่ของสารเคมีชั่วนิรันดร์ในแหล่งอาหารของมนุษย์เอาไว้ว่า เรา
สามารถพบมันในปลา ที่เกิดและเติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติ
เรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
นักวิจัยได้สุ่มจับปลากว่า 500 ตัว จากแม่น้ำ ทะเลสาบ ทั่วประเทศมาตรวจสอบหาสารเคมี ใน่ช่วงปี 2013-2015
ผลการศึกษาได้ความว่าปลาที่จับจากธรรมชาติมี PFAS สะสมอยู่ในร่างกาย
โดยปลาหนึ่งตัวจะมี PFAS สะสม 9,500 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม
1
ด้วยปริมาณนี้ เปรียบเทียบได้กับการดื่มน้ำที่มีสารเคมีชั่วนิรันดร์ปะปนอยู่ที่ 48 ส่วนต่อล้านล้านต่อเดือน
2
หรือความหมายว่า การกินปลา 1 ตัว เท่ากับการดื่มสกปรกติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน
4
ในทางกลับกัน ปลาที่เพาะเลี้ยงขายกันในระบบพาณิชย์อาจสะอาดเสียกว่าปลาในธรรมชาติ
1
โดยพบสารเคมีชั่วนิรันดร์ในตัวปลาจากธรรมชาติสูงกว่าปลาที่ขายกันในตลาด 278 เท่า
2
PFAS เป็นสารประกอบฟลูออรีนที่มีอยู่ราว 4,500 ชนิด
1
สามารถพบในเครื่องเคลือบ เช่น เครื่องครัวเทฟลอน และใช้ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่นสี กาว กระดาษ เสื้อกันฝน บรรจุภัณฑ์ต่างๆ
3
สารประเภทนี้จะมีคุณลักษณะพิเศษในด้านความคงทน ยากแก่ย่อยสลาย หรือทำลาย
หากปนเปื้อนสู่ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมก็จะคงอยู่อย่างนั้นได้นานนับพันปี
1
มันจึงได้รับสมญานามว่าเป็น ‘สารเคมีชั่วนิรันดร์’ หรือ ‘Forever Chemicals’ นั่นเอง
3
PFAS ถูกจัดเป็นสารเคมีอันตราย มีส่วนทำให้เราป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ หากได้รับในปริมาณมากๆ
จากข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่หลายแห่ง มี PFAS สะสม “เกินระดับมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่มที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดไว้มาก”
1
หรือเห็นน้ำในลำธารใสแจ๋วอย่างไร มันก็อาจไม่ใสดังตาเห็น
2
กลับมาที่งานวิจัยเรื่องสารเคมีชั่วนิรันดร์ในปลา
สิ่งที่พบนี้ จะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่หาอยู่หากินกับปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ปัจจุบัน เดนมาร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ได้ยื่นเรื่องต่อ องค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป European Chemical Agency (ECHA) เพื่อแบนการใช้ PFAS ในประเทศ
1
อ้างอิง
PHYS, Eating one wild fish same as month of drinking tainted water: study, https://shorturl.asia/DcPVX
โฆษณา