ทำไมสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าโลกแห่งนาฬิกา ท่องเที่ยว และยา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นาฬิกาที่เคยเป็นสินค้าดังของสวิตเซอร์แลนด์กลับได้รับความนิยมน้อยลง เพราะญี่ปุ่นพัฒนานาฬิกาจนครองตลาดอันดับหนึ่งของโลก แต่ปัจจัยอะไรที่ทำให้นาฬิกาสวิสกลับมาเป็นที่นิยม และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมสวิสเติบโต รวมถึงการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ยา และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เบื้องหลังความเจริญของสวิตเซอร์แลนด์จะมีปัจจัยในด้านใดบ้าง ติดตามได้ใน Global Economic Background เอพิโสดนี้
  • 29
โฆษณา