ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อสติปัญญาความฉลาดของคนในชาติค่ะ อังกฤษเป็นเกาะเล็กๆในทะเล หวั่นเกรงการรุกรานของชาติอื่น การป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือ ต้องชิงลงมือก่อน
การล่าอาณานิคม ไม่ใช่แค่เพื่อทรัพยากรเฉกเช่นที่ฝรั่งเศสกระทำต่อชาติอื่น แต่เป็นเหตุผลด้านการป้องกันประเทศค่ะ สหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพ คือดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงค่ะ
ตำแหน่งเจ้าอาณานิคม ผู้ล่าต้องมีกองกำลังทหาร+ยุทโธปกรณ์ที่ล้ำขนาดไหนในยุคเมื่อหลายร้อยปีก่อน ดังนั้นเรื่องอื่นๆทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย
หากแต่ในประวัติศาสตร์ ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมมักเกิดจากความขาดแคลนเป็นโจทย์ใหญ่ การเปลี่ยนผ่านจากเกษตรไปสู่ยุคอุตสาหกรรม ก็เป็นไปตามเทรนด์โลกเมื่อโลกเข้าสู่ยุคบริโภค จึงมีนวัตกรรมต่างๆออกมาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
ตัดภาพมาที่ไทย ในน้ำมีปลาในนามีข้าว อยู่เฉยๆก็มีกิน แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ กาลเวลาผ่านไปร้อยปี ก็เป็นเช่นที่เห็นนี่แล
  • 3
โฆษณา