ความคิดเห็นบนคำถาม

อยากรู้ว่ามีปัจจัยหรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจอย่างไรที่ทำให้ประเทศไทยไม่เฟื่องฟูเท่าประเทศอังกฤษในช่วงยุคเกษตรกรรมที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมคะ ?
21 ม.ค. 2023 เวลา 05:25 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 5 คำตอบ
อยากรู้ในแง่ภูมิศาสตร์ : ถ้าบอกว่าอังกฤษเป็นเกาะและมีทะเลล้อมรอบ คมนาคมดีที่เอื้อต่อการค้า แม้เมืองไ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (5)
 • เป็นคำถามที่ดีมากครับ
  -ตอนนั้นอังกฤษแทบไม่มีคู่แข่งที่ทัดเทียม​ ประกอบกับมีตลาดจากชาติอาณานิคม​ที่ตัวเองผูกขาดไว้
  -เราจะเป็นชาติที่พึ่งพา​อุตสหกรรมก็จริง​ แต่ก็มีชาติอื่นที่ยังเหนือกว่...
 • บ้านเรา สบายไงครับ
  ไม่ต้องดิ้นร้น ก็อิ่มท้อง อยู่ได้
  ปิดประเทศ ร้อยปี ไทยก็ไม่มีใครตาย
  แต่ ยุโรป หนาว แปดเดือนจะเอาอะไรกิน คนมากขึ้นทุกปี...
 • อังกฤษ​ไม่​มีคู่แข่ง​ที่มีศักย​ภาพ​เท่าครับ​
 • ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อสติปัญญาความฉลาดของคนในชาติค่ะ อังกฤษเป็นเกาะเล็กๆในทะเล หวั่นเกรงการรุกรานของชาติอื่น การป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือ ต้องชิงลงมือก่อน
  การล่าอาณานิคม ไม่ใช่แค่เพื่อทรัพยากรเฉกเช่นที่ฝรั่งเศสกระทำต่อชาติอื่...
 • นวัตกรรมครับ ไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมคนอื่น แต่อังกฤษสมัยนั้นคือผู้ริเริ่มนวัตกรรมแทบทุกอย่าง
  ทั้งอุตสาหกรรม รวมถึงการเงิน การทหาร
  ไม่มีประเทศไหน ไปถึงจุดสูงสุดได้ ถ้าไม่ใช่เจ้าของนวัตกรรมที่ทั่วโลกยอม...