บ้านเรา สบายไงครับ
ไม่ต้องดิ้นร้น ก็อิ่มท้อง อยู่ได้
ปิดประเทศ ร้อยปี ไทยก็ไม่มีใครตาย
แต่ ยุโรป หนาว แปดเดือนจะเอาอะไรกิน คนมากขึ้นทุกปี
พืชผลก็ไม่หลากหลาย
อพยพ ไปอเมริกา ก็ยังไม่พอกิน
ได้อเมริกาเป็นแหล่ง เพาะปลูกก็ยังไม่พอใช้
ไหนจะ แข่งขันกัน ทำสงครามแย่ง ทรัพยากรกันอีก
ผู้นำก็อยากรวย ด้วย ทรัพยากรประเทศ
ลงุทุนด้วยภาษีประชาชน ภายในประเทศไม่พอ
ต้องหาเพิ่มด้วยการ ล่าอณานิคม
เมื่อเดินทางไปไกลได้ ก็เกิดกิเลส กันมากขึ้น
ของบ้านเรา ไปถึงบ้านเขา ทำอะไรได้มากกว่า
ด้วยวิทยากร ต่าง ๆ พัฒนาเร็วกว่า (เพราะต้องดิ้นร้นมากกว่า)
ทำกำไรได้ดีกว่า แข่งกันรวย แข่งกันใช้
และเป็น ความต้องการของผู้นำ ทั้งนั้น
ต้องการเสพ ต้องการมี ต้องการใช้
ถ้าปัจจุบัน ก็มือถือ สมัยนั้น ก็ เครื่องเทศ
ที่ ประชาชนทั้วไป ไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้น
และด้วยที่เขาตีกันมานาน กว่าเรา อาวุธก็ดีกว่าเรา
จึงเห็นโอกาส ต่าง ๆ มากมาย
แต่ด้วยความเป็น ผู้ดีมีอารยะ การใช้กำลัง แบบไม่มีเหตุผลจึงกำเนิด
  • 1
โฆษณา