เป็นคำถามที่ดีมากครับ
-ตอนนั้นอังกฤษแทบไม่มีคู่แข่งที่ทัดเทียม​ ประกอบกับมีตลาดจากชาติอาณานิคม​ที่ตัวเองผูกขาดไว้
-เราจะเป็นชาติที่พึ่งพา​อุตสหกรรมก็จริง​ แต่ก็มีชาติอื่นที่ยังเหนือกว่าเราทั้งในแง่ของความรู้และกำลังการผลิตอันล้นพ้น
-จะเห็นว่าเหลือที่ว่างให้เราไม่มากนัก​ ผมว่าแก่ไขได้ด้วยคุณภาพการศึกษาทุกระดับต้องมีคุณภาพ​
-ที่ขาดไม่ได้ต่อความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมคือนักวิจัยจำนวนมาหาศาล อย่างที่ญี่ปุ่น​ ไต้หวัน​ เกาหลี​ จีน​ ฯได้ทำให้เห็นมาแล้ว​ รวมถึงสิงคโปร์​ด้วย​ ผมว่าเราเริ่มมาถูกทางแล้ว
  • 1
โฆษณา