ดื่มมาก กรนมาก เสี่ยงต่อสุขภาพหัวใจ

……….
เคยสังเกตไหมว่า เวลาที่เรานอนกับแฟนที่ดื่มมา เค้ามักจะกรนหนักมาก
เนื่องจาก เพราะแอลกอฮอล์ มันผลต่อการคลายตัวของกล้ามเนื้อตัว ทำให้มาปิดช่องทางเข้าออกของลม
ในขณะที่เรานอน กล้ามเนื้อช่องปากและลำคอจะกดทับทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายต้องออกแรงสูดลมหายใจมากกว่าตอนตื่น 4 เท่า เพื่อต้านแรงกดทับของกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอ
แต่สำหรับนักดื่ม กล้ามเนื้อช่องปากและลำคอจะคลายตัว ทำให้แรงกดทับจะเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าตัว นักดื่มจะนอนกรนดังกว่าเดิม เท่าตัว
เพราะแอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวอ่อนแรง จะเห็นว่าเวลาเมาจะเดินไม่ตรง ทรงตัวไม่ได้ นั่นเป็นเพราะแอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ทรงตัวไม่ได้
นัดดื่มที่นอนกรนจะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจ เนื่องจาก ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ เพราะนอกจากที่จะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอแล้ว แอลกอฮอล์ยังทำให้การหลับลึกลดลง เสี่ยงต่อหัวใจทำงานหนักด้วย
  • 4
โฆษณา