สาวกศาสดา เดินรอยตาม องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
หัวไปทางไหน หางไป ทางนั้น
ใจตัวเองจะพาตัวเองเข้าหา ไม่ใช่วัฒนธรรมหรือประเพณีที่สืบทอดกันมา
45 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา