25 ม.ค. 2023 เวลา 03:33
สาวกศาสดา เดินรอยตาม องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
หัวไปทางไหน หางไป ทางนั้น
ใจตัวเองจะพาตัวเองเข้าหา ไม่ใช่วัฒนธรรมหรือประเพณีที่สืบทอดกันมา
โฆษณา