คำถาม

พระสงฆฺ์ ในความเข้าใจคุณคือ ?
24 ม.ค. เวลา 13:25 • 6 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
สมัยตามแม่เข้าวัด เราเข้าใจว่าพระสงฆ์คือ คนธรรมดาที่บวชแล้วนุ่งห่มผ้าเหลืองเป็นอันใช้ได้ หากเห็นพระนุ่งห่มผ้าเหลือง เราต้องให้ความเคารพเชื่อถือ ต้องกราบ แม้บางรูปจะส่งสายตาหวานหยดย้อย เราก็ต้องเคารพ ก้มกราบ ต้องถวายปัจจัย แล้วก็ตามมาด้วยการถวายเงิน...
  • 5
    คำตอบ (6)