สมัยตามแม่เข้าวัด เราเข้าใจว่าพระสงฆ์คือ คนธรรมดาที่บวชแล้วนุ่งห่มผ้าเหลืองเป็นอันใช้ได้ หากเห็นพระนุ่งห่มผ้าเหลือง เราต้องให้ความเคารพเชื่อถือ ต้องกราบ แม้บางรูปจะส่งสายตาหวานหยดย้อย เราก็ต้องเคารพ ก้มกราบ ต้องถวายปัจจัย แล้วก็ตามมาด้วยการถวายเงิน
สมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านคำว่าโง่ ด้วยการอ่าน และการถามผู้รู้ และการตั้งคำถามมากมายจากเพื่อนต่างศาสนาทั้งไทยและเทศ ทำให้เราได้ทราบว่า พระรัตนตรัย 3 ประการที่ประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์นั้น แท้จริงแล้วคำว่าพระสงฆ์ในที่นี้ หมายถึง พระอริยะสงฆ์ ผู้บรรลุมรรคผล มีเพียง 4 ประเภท คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ซึ่งมีในครั้งพุทธกาลเท่านั้น
ส่วนคนธรรมดาที่โกนหัวห่มผ้าเหลือง อ้างว่าถือศีล 227 ข้อ บ้างไลฟ์สด หยอดมุขตลก บ้างบวช 15 วัน บ้างบวชหนีคดี บ้างบวชพี้ยา บ้างบวชเพราะเพิ่งออกจากคุก หางานทำไม่ได้ บ้างบวชเพราะจะได้หาเงินรายได้จากการดูหมอ ทำเสน่ห์ ดูอนาคตการเมืองไทย กลุ่มนี้จะเรียกว่า พระภิกขุ ซึ่งเป็นเพียงสมมติสงฆ์ วิพากษ์วิจารณ์ได้ ถูกตรวจสอบได้ ไม่ตกนรกหรอกค่ะ
5 ถูกใจ
90 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา