น้องน่าไปเรียนมหาวิทยาลัยบ่มเพาะธุรกิจ iesa นะครับ ค่อนข้างยืดหยุ่นเรื่องเวลาเรียน ทำธุรกิจไปด้วย อาจารย์ก็เป็นโค้ชคอยเมนเทอร์ธุรกิจที่เราทำด้วย
  • 1
โฆษณา