25 ม.ค. 2023 เวลา 17:33 • การศึกษา
ครูสามารถตัดผมนักเรียนได้ไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
เมื่อก่อนครูทั้งตี ทำโทษต่างๆ รวมถึงตัดผมรักเรียนที่ทำผิดกฎระเบียบด้วย ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร แต่ละคนก็ล้วนปรับปรุงตัวแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกันทั้งนั้น
ส่วนสมัยนี้แค่ระเบียบในโรงเรียนยังมีข้อโต้แย้งบางเรื่องหรือทุกเรื่อง ไม่สามารถทำตามกฎได้พร้อมมีเหตุผลต่างๆนานา แล้วจะใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร
โดยโลกภายนอกนั้นมีทั้งกฎหมาย กฎระเบียบทางสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงกฎระเบียบในการทำงานต่างๆด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแบบแผน และอื่นๆ
เราลองคิดในหลายๆมุมดูไหม(360 องศา) ไม่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเอง ทำตามที่ใจตนต้องการเท่านั้น
โฆษณา