26 ม.ค. 2023 เวลา 00:36 • หนังสือ
ความรู้สึก คือการประมวลผลที่ซับซ้อนของเรื่องราวต่างๆออกมา
สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมากกว่า จึงประมวลผลได้ซับซ้อนกว่านั่นเอง
ความรู้สึกอาจจับต้องไม่ได้ แต่ก็รับรู้ได้
‘ขณะที่รู้สึก’ จะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน การเต้นของหัวใจและการไหลเวียนไปของเลือดทั้งร่างกายครับ🙃
โฆษณา