ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมสิ่งมีชีวิตถึงต้องมีความรู้สึก ถ้านึกถึงคำว่า "ความรู้สึก" คุณนึกถึงอะไรกันที่เป็น object ?
25 ม.ค. 2023 เวลา 12:14 • หนังสือ • 9 คำตอบ
คำตอบ (9)
 • สุดยอดคำตอบ
  สิ่งของทุกอย่างแฝงซ่อน "ความรู้สึก" เริ่มจากความรู้สึกของผู้ออกแบบคิดค้น หรือผู้บรรจงสร้างมันขึ้นมา
  โดยการประดิษฐ์ถ่ายทอดสิ่งๆ หนึ่ง ผ่านองค์ประกอบของ เส้น จุด สี เสียง รูปร่าง รูปทรง วัตถุดิบ พื้นผิว ช่องว่าง ตัวอักษร รสชาติ กลิ่น พลังงานธ...
 • ผมไม่ทราบว่า “object” ในที่นี้หมายเอาอะไรเป็นเงื่อนไข แต่เมื่อนึกถึง คำ “ ความรู้สึก” ผมนึกถึง ความคิด หรือการรับรู้ทางความคิด ของมนุษย์
 • สิ่งมีชีวิตต้องได้รับการกระตุ้นทางด้านความนึกคิดพอได้รับการกระตุ้นเกิดอยากทำตามมันชีวิตคนเราต้องมีการพัฒนาสิ่งรอบตัวได้อย่างน่าทึ่งของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์,โทรศัพท์มือถือและอื่นๆมากมายเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เสมอมาทุกยุกต์ทุกสมัยในการเปลี่ยนไปของโลก
 • เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกาตัดสินในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยรวมถึงความคิด แต่ล้วนแล้วมาจากความรู้สึกที่เป็ฯตัวบงบอกให้เห็นถึงการแสดงออกและสิ่งที่บุคคลใดบุคลหนึ่งนั้นได้กระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งผลของทุกอย่างที่บุคคลนั้นได้กระทำจะเป็นตัวบงชี้ว่าความรู้สึงที่บุ...
 • ความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราครับ ตัวของเราเองก็ไม่ใช่ความรู้สึก
  มันมาแล้วก็ไป วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบสิ้น
 • ส่วนตัวผม.... ถ้ามีคำว่าความรู้สึก หมายถึง ผมต้องให้ความสำคัญในคำพูดและการกระทำต่อเค้าหรือของสิ่งนั้น เพราะเค้ารับรู้ได้,เค้ารู้สึกได้ ครับ🙂
 • ความรู้สึก คือการประมวลผลที่ซับซ้อนของเรื่องราวต่างๆออกมา
  สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมากกว่า จึงประมวลผลได้ซับซ้อนกว่านั่นเอง
  ความรู้สึกอาจจับต้องไม่ได้ แต่ก็รับรู้ได้
  ‘ขณะที่รู้สึก’ จะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่อยู่ภายใน การเต้นของหัวใจและการไหล...
 • ถ้าสิ่งมีชีวิตไร้ความรู้สึก แล้วอะไรที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นแสดงออกมาให้เห็นว่ามีชีวิตอยู่หรือครับ
  และอาจจะสูญสิ้นชีวิตในวินาทีแรกที่กำเนิดมาเลยก็เป็นได้
 • อืมม์... สำหรับเรา รู้สึกว่า
  ท้องทะเล มีอารมณ์ ~ ความรู้สึก อยู่นะเออ 🤩💕🏖️