กับคนที่ไม่ให้เกียรติเรา
เพราะเมื่อไหร่ที่เราไปโต้ตอบเขา
เกียรติของเราจะลดไปเท่าเขาทันที
จงเป็นแล้มโบที่ไม่คิดสู้กับซาเล้ง
โค้ชพัฒนาชีวิตพิชิตความสำเร็จ - By KIM Visarut
#ข้อคิดใช้ชีวิต
#แรงบันดาลใจ
#พัฒนาตัวเอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา