28 ม.ค. 2023 เวลา 10:33 • ความคิดเห็น
ไม่ได้หรอกค่ะ เรื่องแบบนี้ต้องกินเอง และรับรู้รสชาติด้วยตัวเอง ทำแทนกันไม่ได้
แต่เราสามารถช่วยคนใกล้ตัวได้ โดยเริ่มที่ตัวเอง ถ้าเรามีสติมากขึ้น อยู่ด้วยแล้วเย็น คนใกล้ตัวก็จะรับรู้ได้และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เค้าเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
โฆษณา